การพนันพื้นบ้านของชุมชนสู่วิถีแห่งธุรกิจการพนันออนไลน์

Folk gambling

สายลมแห่งการพนันยังคงลุกโชน จากการพนันพื้นบ้าน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่และเป็นไปของวิถีชีวิตคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเพณีวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มุ่งไปสู่การเป็นธุรกิจของการพนัน และ เข้าสู่ระบบการพนันออนไลน์ตามยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่างๆของคนไทยที่ปรากฏให้เห็นในทุกภูมิภาคล้วนมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนทั้งสิ้น และส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ จากเดิมในอดีตเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ชุมชน อย่างเช่น

การชนไก่ การพนันในประเภทนี้สืบเนื่องมาจากวิถีทางการเกษตร และ ถูกยกระดับสู่เวทีการพนันกลายเป็นธุรกิจบ่อนการพนันเพื่อหารายได้ มีการรองรับให้กลายเป็นนักพนันมืออาชีพ ได้รับความนิยมในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เขมร เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ สร้างอาชีพเพิ่มขึ้น มีการส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงไก่ชนและการคัดเลือกสายพันธุ์ ทำให้ไก่ชนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นธุรกิจทำเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ล่าสุดสำหรับการพนันชนิดนี้ได้ถูกหยิบยกมาทำเป็น ไก่ชนออนไลน์

การจุดบั้งไฟ เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญที่มีต่อความเชื่อของประเพณีพื้นบ้านชาวอีสาน เพื่อบูชาพระยาแถนในการขอฝน จะได้ตกตามฤดูกาลช่วงงานบุญเดือน 6 ของทุกปีมีการทำแท่น เพื่อใช้จุดไฟ ด้วยการทำเป็นรูปพญานาคจากร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้าน สร้างความสนุกสนานเฮฮาจากการพุ่งขึ้นไปสูง การพนันจากการเดิมพันความสูงของบั้งไฟ มีความสนุกสนานและเงินสะพัดทีเดียว

การแข่งเรือยาว  เป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากในอดีตมีการใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง เทศกาลแข่งขันเรือยาวประเพณี จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม จากเดิมในอดีตเป็นศึกเรือยาวจ้าวแห่งสายน้ำการแข่งเรือยาวประเพณีแบบบ้านๆ จากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนเป็นการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทยไป  และพัฒนาไปสู่ในส่วนของการพนัน ยุคสมัยปัจจุบันได้เข้าสู่วงจรธุรกิจการพนันเรือหางยาว

กิจกรรมการอยู่เป็นเพื่อนศพ เป็นหนึ่งในวิถีการปฏิบัติของคนไทยในสมัยอดีต จะมีการใช้การพนันเป็นกิจกรรมในการฆ่าเวลาของการอยู่เป็นเพื่อนศพของคนในชุมชนต่างจังหวัด ทำให้มีนายทุนจากภายนอกเข้ามาอาศัยงานศพเพื่อเปิดบ่อน ไม่ว่าจะเป็นบ่อนไพ่ หรือ บ่อนไฮโล ถึงขั้นเจรจาต่อรองกับเจ้าภาพและวัดเพื่อขยายเวลาตั้งศพให้นานกว่าปกติ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเล่น ไฮโลออนไลน์ หรือ บาคาร่าออนไลน์ แต่ก็ยังมีคนในชนบทเล่นอยู่

ธุรกิจการพนันทางการพนันมีระบบการจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพนันพื้นบ้านให้มีการพัฒนาเป็นบ่อนคาสิโนที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดผู้ชมและนักพนัน จากเดิมบ่อนพนันพื้นบ้านมีนายทุนเข้ามาจัดการบริหาร อย่างเช่น บ่อนไก่ชนมีห้องแอร์สำหรับการเดิมพัน และ ถ่ายทอดสดการชนไก่ รับเดิมพันการตีไก่ผ่านระบบไก่ชนออนไลน์ สมัครสมาชิกนักพนันแบบ VIP มีพื้นที่ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ พร้อมอาหารการกินที่เพียบพร้อม เป็นการพนันสมัยใหม่จัดพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

ธุรกิจการพนันพื้นบ้านสมัยใหม่ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมาแต่โบราณ กลายเป็นการพนันที่แพร่หลายในปัจจุบัน เทียบเท่ากับการเดิมพันแทงบอลออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ และ คาสิโนออนไลน์ ซึ่งสามารถยกระดับบุคคลให้กลายเป็นชนชั้นนำในสังคม